Datorita cunostintelor, specializarii si experientei in domeniu, va punem la dispozitie o gama larga de servicii ce au ca principala caracteristica, calitatea - ca imperativ absolut!

CONTABILITATE – lucrari contabilie si intocmire bilant

 • Asistenta privind organizarea contabilitatii primare
 • Tinerea evidentei contabile, intocmirea balantelor de verificare lunare, a decontului de TVA si declaratiilor fiscale
 • Intocmirea registrelor si jurnalelor contabile
 • Intocmirea statelor de plata si/sau depunerea acestora la Camera de Munca
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul de stat, CAS, CASS, Fondul de Somaj
 • Intomirea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile semestriale conform legislatiei in vigoare
 • Expertiza contabila
 • Intomirea de rapoarte conform Standardelor Internationale de Contabilitate;
 • Elaborarea de rapoarte lunare conform cerintelor clientilor
 • Intocmirea de bugete de venituri si cheltuieli
 • Intocmirea de cash-flow

CONSULTANTA – in domeniul financiar-contabil

 • Consultanta privind organizarea si conducerea contabilitatii
 • Consultanta privind fiscalitatea la nivelul organizatiei dumneavoastra
 • Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri a veniturilor
 • Optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora, in conformitate cu legile in vigoare

AUDIT

 • Audit financiar al situatiilor financiare intocmite in conformitate cu legislatia interna
 • Audit financiar al situatiilor financiare intocmite in conformitate cu IFRS
 • Audit financiar al situatiilor financiare intocmite de societatea comericala, in vederea consolidarii cu situatiile financiare ale societatii mama, in conformitate cu cerintele si politicile contabile ale societatii mama
 • Audit intern
 • Cenzorat
Noutati
 
0000-00-00
 
Salariul de baza minim brut pe tara garantat Ón plata se stabileste la 540 lei l
continuare
 
 
continuare
 


 
www.ceccar.ro
www.mfinante.ro
www.minind.ro
www.guv.ro